Disney's Frozen Soundtrack holds the #1 spot on the Billboard Hot 200 Albums! According to Hits Daily Double the album sold 93,189 copies this week. Holding its spot at #2 we have the 2014 Grammys CD with 84,078 copies sold! Climbing to #3 we have Lorde's Pure Heroine with 67,941 copies sold.

A banda sonora do filme Frozen da Disney segura o #1 da tabela de álbuns mais vendidos nos EUA! De acordo com o Hits Daily Double o álbum vendeu 93,189 exemplares esta semana. A segurar o #2 temos a coletânea comemorativa dos Grammy deste ano com 84,078 exemplares vendidos e a subir par o #3 temos Pure Heroine de Lorde com 67,941 exemplares vendidos!